Przejdź do treści

Komarpol

ciepłe mieszkanie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

 Dotacja obejmuje zakup i montaż:

  • pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • kotła gazowego kondensacyjnego,

oraz podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest użytkowanie „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, które zostanie wymienione na urządzenie spełniające wymogi programu.

Call Now Button