Przejdź do treści

Komarpol

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Do 85% kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji dla osób fizycznych, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku.

Przedsięwzięcie dotyczy:

– pompy ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 25.500 zł,  

– magazynu energii cieplnej — grant do 5.100 zł,

– magazynu energii elektrycznej — grant do 20.400 zł, 

– instalacji kolektorów słonecznych — grant do 8.500 zł, 

– instalacji fotowoltaicznej — grant do 11.900 zł.

Jedyne czego potrzebujesz to: 

  • wypełnić deklarację udziału w projekcie
  • wydruk bądź wypis z księgi wieczystej (nie starszy niż 6 miesięcy)
  • zgody współwłaścicieli nieruchomości

Grantobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego odpowiadającego nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych netto Inwestycji, pochodzącego ze środków własnych.

Grantobiorca zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji Inwestycji, w tym podatek VAT, z własnych środków finansowych.

Dokonujemy wstępnej konfiguracji grantu popartego możliwościami grantobiorcy wynikających z wizyty na obiekcie.

Kontakt pod numerami:
+48 602-556-536
+48 519-178-038
+48 793-545-000
Call Now Button