Przejdź do treści

Komarpol

Modernizacja Kotłowni

Nasza firma realizuje inwestycje proekologiczne i efektywnościowe, zapewniające zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat przesyłania ciepła oraz ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery poniżej dopuszczalnych norm i decyzji. Dzięki temu możliwe są też obniżki cen produkowanego ciepła.Modernizowanie kotłowni gazowych oraz na paliwa stałe są naszym priorytetem, zastępując kotły gazowe z palnikami atmosferycznymi, kotłami kondensacyjnymi o sprawności przekraczającej 100% w wyniku odzysku ciepła z kondensacji pary wodnej, zawartej w spalinach emitowanych z kotła oraz "śmieciuchy" na kotły 5 klasy oraz klasy A zgodne z programami o dofinansowania do modernizacji.

Nasze Realizacje

Call Now Button