Przejdź do treści

Komarpol

Mój prąd

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wymienionych wyżej instalacji i systemów muszą być zamontowane jako nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Dotację można otrzymać na:

  • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Trzeba jednak pamiętać, że moc systemu musi być dostosowana do zapotrzebowania energetycznego w taki sposób, by roczna ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh. Jednocześnie, cena zakupu i montażu magazynu, w przeliczeniu na 1 kW nie może przekroczyć 6.000 zł (bez kosztów wysyłki/transportu).
  • Zakup i montaż pomp ciepła (PC) – PC powietrze/woda, PC powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC gruntowa o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, PC powietrze/powietrze.
  • Zakup i montaż magazynu ciepła – czyli zasobniki CWU zasilane PC lub kotłem elektrycznym, zasobniki CWU z grzałką elektryczną, a także bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory zasilane PC lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła z zasobnikiem CWU (będące jednym urządzeniem), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (oddzielnym lub zintegrowanym). Minimalna pojemność zbiornika lub bufora musi wynieść 20 dm3 (20 litrów).
  • Zakup i montaż systemów do zarządzania energią HEMS/EMS – przy czym dotacja na to rozwiązanie przysługuje jedynie wtedy, gdy inwestor zdecyduje się jednocześnie na magazyn ciepła lub magazyn energii.
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych – od 1 do maksymalnie 50 sztuk, o łączonej powierzchni czynnej od 0,5 do 30 m2.

Wniosek Mój Prąd można składać natomiast dopiero wtedy, gdy przedsięwzięcie się zakończyło

Call Now Button