Przejdź do treści

Komarpol

Ekologia – czym właściwie jest?

  • przez

,,Ekologia” nie jest żadnym nowatorskim, naukowym wymysłem ani stylem życia mającym wpływ na środowisko. Mówiąc o ekologii na myśli trzeba mieć naukę będącą dziedziną biologii. Zajmuje się opisywaniem zależności które występują między gatunkami organizmów żywych a ich środowiskiem bytowym. W zakresie tej dziedziny leży także badanie zjawisk które zachodzą pomiędzy organizmami żywymi. Na ekologię składa się kilka systemów. Mianowicie populacja, biocenoza, biotop, ekosystem, biosfera. Ekologia wykorzystuje zakres innych nauk takich jak biogeografia, geochemia, fizjologia, etologia, zoologia, genetyka, botanika i ewolucjonizm. To nauka będąca strukturą funkcjonowania przyrody, będące organizmami żywymi współistniejącymi ze środowiskiem ludzkim pomagającym zrozumieć relacje zachodzące w przyrodzie. Mowa o wzajemnym oddziaływaniu organizmów żywych i elementów nieożywionych podlegających ochronie zmierzających do zachowania równowagi w przyrodzie.

 

Szacuje się, że aż 46% emisji pyłu PM 10 pochodzi z kotłów
i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.
Transport drogowy odpowiada za te zanieczyszczenia zaledwie
w 8%, a przemysł w 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button